Lite kort om rasen

langh-vor-raserLånghårig vorsteh härstammar från såväl fågelhundar som vatten- hundar och drivande hundar, vilket grundlagt rasens stora mångsidighet. Redan år 1879 fastställdes de viktigaste rastypiska egenskaperna och alltsedan dess har rasavel bedrivits. 1897 upprättade friherre von Schorlemer den första rasbeskrivningen och därmed lades grunden för dagens rasavel. Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort och tät och skall kännas fast och hård. På huvud och öron skall den vara tunnare och kortare och på svansens undersida obetydligt längre. Hela kroppen skall vara täckt av päls.

Pälsstruktur

Största vikt skall läggas vid en korrekt päls. Pälsen skall varken vara överdrivet riklig eller alltför kort. På ryggen och kroppens sidor skall pälsen vara 3,5 cm lång och ligga tätt an. På halsens undersida, bröstet och buken får pälsen vara något längre.

 • Buken skall vara väl behårad.
 • Öronen skall ha vågiga behäng från öronbasen.
 • Svansen skall ha tydlig fana ända ut i svansspetsen.
 • Frambenens baksidor skall ha behäng.
 • Bakbenens baksidor skall ha byxor.
 • Nedanför hasorna skall pälsen vara betydligt kortare. Alltför kraftigt behäng är inte önskvärt. Tät och kort päls skall finnas mellan tårna.
 • Huvudet skall ha avsevärt kortare päls som dock skall vara längre än hos korthårig vorsteh. Tofsbildning på skallpartiet är inte önskvärt.
 • Kroppen skall ha slät, fast, rak eller lätt vågig päls som ligger tätt an. Pälsen skall vara tät med bra underull.

Färg

 • Enfärgat brun.
 • Brun med vita tecken eller skimmeltecken (särskilt på bröst och extremiteter).
 • Mörkt brunskimmel (med större eller mindre mörkbruna fläckar; brunt huvud med eventuell bläs, strimma eller stjärna).
 • Ljust brunskimmel (med större eller mindre ljust bruna fläckar; brunt huvud med eventuell bläs, strimma eller stjärna). •Forellskimmel (många små bruna fläckar på vit botten; brunt huvud med eventuell bläs, strimma eller stjärna).
 • Brun-vit, antingen rent brun-vit eller med helt få små fläckar (stora bruna fläckar med sadel eller mantel; brunt huvud med eventuell bläs eller stjärna).
 • Ibland kan gula tan-tecken uppträda som ett arv från drivande hundar.

Mankhöjd

 • Idealmått hos hanhund: 63-66 cm (minst 60 och högst 70 cm).
 • Idealmått hos tik: 60-63 cm (minst 58 och högst 66 cm).

Källa: http://www.vorsteh.se/kmavelrlvstd.html