No comments yet

Vad tycker ni om 100årsfirandet?

Jag hoppas och antar att ni har följt era ”kollegor” i klubben via Facebook eller andra kanaler. På Facebook var det åtminstone en fantastiskt engagerande och personlig rapportering, enligt undertecknad i alla fall 😃

Huvudklubben och alla arrangörer vill självklart veta vad ni tycker för att veta vad som var bra och vad som kan förbättras. Vi vill alltså veta hur just du har uppfattat jubileumsårets aktiviteter. Svara på bifogade enkät och därigenom bidrar du till att göra sammanställningen över jubileumsåret komplett. Tack på förhand.

=> Jubileumsenkät

Post a comment

*