Svenska Vorstehklubben är en ideell förening med flera raser i gruppen kontinentala stående fågelhundar; nämligen raserna korthårig vorsteh, strävhårig vorsteh, långhårig vorsteh, grosser och kleiner münsterländer samt korthårig och strävhårig ungersk vizsla. Samtliga raser är allsidiga hundar med breda arbetsområden.

De fungerar främst som stående fågelhundar, som apportörer på land och i vatten samt som eftersökshundar.

Klubbens målsättning är bl.a. att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper genom dressyr och allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa raser; väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar; informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

Detta gör vi i tio lokalavdelningar genom deras verksamhet som förutom informationsspridning består av teoretiska men mest praktiska övningar, prov och tävlingar.

Vi inom Svensk Vorstehklubben – Östra avdelningen (Stockholms, Uppsala samt Södermanlands län) mottager tacksamt gåvor och bidrag i form av pengar eller saker, att ge bort som pris på prov och tävlingar.

Det vi kan erbjuda som motprestation är naturligtvis att exponera varan och varumärket/gåvogivaren dels på aktiviteten i fråga men även via vår hemsida, Facebook sida och i viss mån i deltagarkataloger etc. För detta behövs ofta en logotyp e.d.

Finns intresse att bidra med något så kontakta oss:

svkostra.medlem@gmail.com

Nuvarande sponsorer är:

agria_djurforsakring_200logga-bozita