No comments yet

SKKs organisationsutredning

SKK ser över sin organisation och vill ha input från så många som möjligt. 

Kennelfullmäktige, KF, 2015 gav Centralstyrelsen, CS, i uppdrag att genomföra en förutsättningslös översyn av SKK-organisationen. Detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå de krav som medlemmarna och klubbarna uttryckt i motioner till KF 2015 som rör hur SKK ska möta framtiden. 

Du som medlem i SVK Östra har möjlighet att lämna in en åsikt om detta. Innan 28 mars ska du i så fall maila din åsikt i korta ordalag till Magnus som ser till att SKK får in svaren i tid. SKKs dokument (se länk nedan) är väldigt omfattande men det man kan titta lite extra är utredningens huvudförslag (läs kap 3 för bakgrund och förslag till förändring i PDF-presentationen).

Nedan punkter vill huvudstyrelsen i SVK att man tittar på speciellt:

• Alla ska känna sig välkomna

• Ett grundmedlemskap införs i SKK

• Sex eller sju regionala klubbar ersätter länsklubbsorganisationen

• Förändrad valprocedur till KF och CS

• Ökad möjlighet till delaktighet och påverkan

• Företag kan anslutas till SKK

• Hundcollege etableras

LÄNK till SKKs utredning >>>

Post a comment

*