Särskilt prov

Klicka här för lista över proven >>>

Särskilda prov är prov som inte är ordinarie prov arrangerade av SVK Östra. Dessa prov arrangeras av medlemmarna själva. Orsakerna till varför man arrangerar ett särskilt prov kan vara många. Det som behövs är en lämplig mark att dra spår på eller gå efter fågel på, ett lämpligt vatten för vattenapporten, en domare och en provledare. Anmäl ditt särskilda prov minst 5 hela dagar innan du ska ha det till den som ansvarar för de särskilda proven. Tänk på att det är trevligt att kunna erbjuda våra nya eller inte så erfarna medlemmar möjlighet att starta på prov, försök därför ha ett par platser lediga om möjlighet finns.

Anordna ett prov
Anmälan av provet ska i första hand ske via mail till anette.paulsson@gmail.com (om ni inte har tillgång till mail – per post till Ellen Vesterlund Bockens väg 4, 746 91 Bålsta). För att även ge nya medlemmar möjlighet att kunna få plats på prov så uppskattar vi om provet inte redan är fullt när ni anmäler det.

Du kommer få en bekräftelse på att ditt prov är anmält.

Har du frågor om att anordna ett särskilt prov så hör av dig till Ellen Vesterlund, 070-621 00 92. Det går ej att anmäla prov via telefon!

Vill du starta på ett särskilt prov?
Ta då kontakt med den som står som kontaktperson för det särskilda provet i tabellen nedanför. Östra har tyvärr ingen ”väntelista”, utan det är oftast kontaktpersonen för provet som har bäst koll på om platser finns på provet. Om du inte hittar information i listan över prov så kan du prova att ställa frågan i vår Facebook-grupp, ibland finns lediga platser som inte har hunnit utlysas på hemsida. Facebookgruppen heter ”Östra Vorstehklubben”.

Om Du skall starta på ett särskilt prov
Anmäl dig HÄR >>>. Betalning sker på plats, helst med jämna pengar. På särskilda prov tar du med eget apportvilt. Om du behöver vilt kontakta viltfodge, kontakter hittar du HÄR. Tänk på att det ska vara väl upptinat till provdagen. Hör med kontaktpersonen hur de har lagt upp det på provet du vill starta.

Både föraren av hunden samt ägaren måste vara medlem i Svenska Vorstehklubben. Om så inte är fallet kommer hundens resultat att strykas.

Kostnad
Kostnad för att starta särskilt prov varierar mycket. Detta beror på att markägarna tar olika mycket betalt. Klubben vill ha ersättning med 200 kr per startande hund för fältprov och 200 kr per startande hund för eftersöksgrenarna. Denna ersättning betalas på plats till kontaktpersonen eller provledaren.
Det kan även förekomma bensinersättning till domare etc. Fråga kontaktpersonen för provet hur mycket provet kommer att kosta.

Redovisning av det särskilda provet

Provresultatet ska efter genomfört prov skickas till provredovisarna inom 2 veckor efter provdatum.

Provredovisare
Mia Lindros
Lasse Savela
Malin Savela

Maila till provredovisare på: provredovisarnaostra@gmail.com

Provredovisning via brev skickas till:

Mia Lindros
Söderbyvägen 16
144 61 Rönninge

Här kan Du läsa anvisningar särskilda prov.