Fr.o.m. 2014-01-01 kan SVK:s raser tilldelas SE VCH (Svenskt viltspårchampionat). Notera att en av de i championatet ingående 1:a prisen ska ha erövrats efter det att championattiteln införts för rasen.
För att erövra titeln SE VCH krävs tre 1:a pris i öppen klass.

viltsparsprov-rorligt1Nedan följer information om rörliga viltspårprov.

Om man inte har möjlighet att starta på klubbens arrangerade ordinarie viltspårprov kan man starta på ett rörligt viltspårprov. Ett sådant bokar man själv med en domare. Se lista på domare.
Rörliga viltspårprov kan man gå året runt inom vorstehklubben, dock måste det vara barmark.

Anmälan och betalning skall vara gjord minst en dag innan provet.
Betalning (200:-) sätts in på SVK Östras PG 118 93-5. Märk betalningen med datum, plats, klass och hundens reg.nr.

Förutom betalningen till klubben skall domaren också ha ersättning. Fråga hur mycket ersättning han eller hon vill ha och ta med det till provplatsen.

Anmälan (rörliga prov) mailas eller postas till Ellen Vesterlund.
Mail: ellen.vesterlund@hotmail.com
Postadress: Bockens väg 4, 746 91 Bålsta
Har du frågor frågor angående anmälan till rörliga viltspårprov ring Ellen på 070-621 00 92 eller maila.

Protokollet skall sedan skickas till Provredovisarna inom två veckor efter genomfört prov. 

Provredovisare
Mia Lindros
Lasse Savela
Malin Savela

Maila till provredovisare på: provredovisarnaostra@gmail.com

Provredovisning via brev skickas till:
Mia Lindros
Söderbyvägen 16
144 61 Rönninge

viltsparsprov-rorligt2Prov på annan lokalavdelnings område
Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna ett rörligt viltspårprov inom annan avdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakt med domare och som ombesörjer all administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den lokalavdelning där provmarken är belägen, om lov att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov.

Antalet prov per dag
Under en provdag får, med samma domare, funktionärer och deltagare, endast ett rörligt prov genomföras.
(SVK Östras styrelse har beslutat att fr.o.m. 2008 får inte rörligt viltspårprov anordnas samma dag och av samma typ som då SVK Östra arrangerar ordinarie prov).

Regler för viltspår

Information om ordinarie viltspårprov hittar du här.