Prov- och utställningsregler

uno_vatten-reglerNedan finner du länkar till regler för utställning och prov för våra raser.

– SVKs jaktprovsregler för fältprov och eftersöksgrenar gällande fr.o.m 2017-01-01-2021-12-31

Anvisningar gällande rörliga- och särskilda prov

– SVKs regler för fullbruksprov gällande fr.o.m 2017-01-01 till 2021-12-31

– SKKs regler för viltspår gällande fr.o.m 2017-01-01 till 2021-12-31

– Utställnings och championatsbestämmelser fr.o.m 2017-01-01 till 2021-12-31

– Regler för fågelhundsmatchen


Instruktioner till skytt och publikvärd vid SVK Östra’s prov/aktiviteter

– Säkmanual för skytt

– Säkmanual för publikvärd


Svenska Kennelklubbens riktlinjer och råd för utsättning av fågel med apporterande- stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov.