Bli medlem i SVK!

Svenska Vorstehklubben (SVK) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och ska som sådan arbeta för SKKs och medlems­organi­sationernas gemensamma mål med de raser som klubben enligt delegering från SKKs Centralstyrelse ansvarar för.

stravhar_springer_medlemsinfoGenom medlemskap i SVK ingår du i SKK. För information om medlemskapinom SKKs olika klubbar och vad det innebär, gå till www.skk.se och klicka på ”Om SKK” och sedan på ”Medlemskap”. För att kunna ställa upp på t.ex. utställningar som arrangeras av andra klubbar än SVK, kan du behöva vara medlem in någon av SKKs länsklubbar (de har även vissa medlemsförmåner, tidningen Hundsport m.m.).

Vi ser gärna dig som medlem i Svenska Vorstehklubben, oavsett om du har hund inom våra raser, har tänkt skaffa hund eller inte har någon just nu. Som medlem får du tidningen Svensk Vorsteh fyra gånger per år samt har möjlighet att delta på klubbens aktiviteter. ÖSVKs aktiviteter kan du se på annan plats på hemsidan.

Vi inom Östra avdelningen täcker de medlemmar som bor inom Stockholms, Uppsala samt Södermanland län. Om du bor inom vårt område så är du välkommen på våra aktiviteter.

Så här blir du medlem

När Du vill bli medlem, kontakta vår Medlemsregistrator, gärna per e-mail medlemsregister@telia.com.
Medlemsregistrator: Lena Karén, Brovägen 3, 376 37 Svängsta, telefon 070-932 42 77
Ange Ditt namn, Din adress och telefonnummer samt namn på övriga i familjen som vill bli medlemmar. Vi vill gärna att Du även anger vilken/vilka raser Du äger så vårt medlemsregister blir komplett.
Därefter erhåller Du en inbetalningsavi och medlemsnummer. Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår för fullbetalande medlem och 100 kronor för familjemedlem.
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 856-4056, Svenska Vorstehklubben, glöm inte ange OCR-koden när du betalar.
För betalningar från utlandet: Swift: SWEDSESS Iban: SE84 8000 0816 6107 4052 8575

Du är förstås välkommen att delta i alla SVK lokalavdelningars aktiviteter, dock brukar dom i brist på plats prioritera sina lokala medlemmar i första hand, se länkar till de andra lokalavdelningarna på http://www.vorsteh.se/startsida.html

För att underlätta kommunikationen med våra medlemmar uppmanar vi att skicka in din e-mail adress till medlemsansvarige Sofia Lingegård på svkostra.medlem@gmail.com så får du våra utskick om aktiviteter, utbildningar etc.

Titta även regelbundet in på vår hemsida för att läsa reportage, kommande aktiviteter etc.

Välkommen till SVK Östra!
Ordförande
Magnus Eklund