No comments yet

Handledarutbildning för uppfödarutbildning

Här kommer inbjudan till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska uppfödarutbildning som äger rum 3-4 februari 2018 i SKKs nya konferensavdelning i Rotebro.

De personer som vill utbilda sig till handledare bör vara vana utbildare med pedagogiskt intresse samt uppfödare med egen erfarenhet från ett flertal valpkullar.

Anmälningar kan lämnas till Sofia på mail sofia.lingegard@gmail.com senast 15/12.

För närmare information hänvisar vi till bifogade inbjudan samt faktablad. Önskar ni läsa mer om SKKs uppfödarutbildning finns information på SKKs hemsida.

=> PDF om utbildningen

=> Inbjudan till utbildningen

(Bild lånad från Adventures of a GSP Hunting Dog)

Post a comment

*