I SVK/ SVK Östra behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/679 GDPR. För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, gå till www.vorsteh.se.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kommer att användas för verksamheten inom SVK/SVK Östra och för utskick av information från SVK/SVK Östra. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SVK/SVK Östra på svkostra.medlem@gmail.com.