Anmälningsavgifter

(För anmälningsrutiner se längre ner för information för respektive prov.)

 

anmalan5Utställning
Valp 6-9 mån,
Champion och Veteran 200 kr
Övriga klasser 350 kr

Viltspår
Ordinarie Se aktuellt PM
Rörligt 200 kr

Jaktprov
Eftersök ordinarie ökl, ekl 400 kr
Eftersök ordinarie ukl 300 kr
Eftersök särskilt prov  200 kr
Delat fältprov, ordinarie, ukl  500 kr
Delat fältprov, ordinarie, ökl, ekl  700 kr
Odelat prov, ordinarie, ukl  800 kr
Odelat prov, ordinarie, ökl, ekl  1100 kr
Fält, särskilt prov  200 kr

Fullbruksprov
Samtliga klasser 1000 kr


 

Ordinarie eftersöksgrenar och ordinarie jaktprov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anmälan till ordinarie eftersöksprov och ordinarie jaktprov skall i första hand ske via internet.
Obs! Om du angett en e-mailadress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Om du inte får någon så kontakta provsekreterarna.ostra@gmail.com.

Bifoga Egenskapsblankett i din anmälan.

Så här använder du blanketten (Youtube-instruktion HÄR):

 1. Spara ner blanketten på din dator.
 2. Öppna blanketten med Adobe Reader och fyll i så många uppgifter du kan – även de uppgifter som inte obligatoriska att fylla i. t.ex. medföljande resultat från eftersöksgrenarna.
 3. Tänk på att ange hundens rätta namn – dvs. det namn som hunden är registrerad med (inte tilltalsnamnet).
 4. Spara dokumentet med din hunds namn (dvs. det registrerade namnet enligt punkt 3 ovan).
 5. Bifoga blanketten i din anmälan.

Betalning
Anmälningsavgiften (se nedan) betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

OBS! Vi tillämpar prioritering enl nedan för anmälan till våra prov
1. Medlem i Östra med någon av våra raser SAMT anmäld och betald i tid.
2. Medlem i annan lokalavdelning samt någon av våra raser. Anmäld och betald i tid.
3. Ej medlem

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag (= tre veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.

Särskilt prov
För information om hur du arrangerar- eller anmäler dig till ett särskilt jaktprov (eftersöksgrenar och fält) se länk.


anmalan3Utställning

Anmälan till utställning bör ske via internet.
Obs! Om du angett en e-mailadress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Om du inte får någon så kontakta provsekreterarna.ostra@gmail.com.

Om du inte anmäler via internet så går det bra att skicka blanketten i fylld till provsekreterarna.ostra@gmail.com eller en skriftlig anmälan via post till 

Ellen Vesterlund
Bockens väg 4
74691 Bålsta

Blankett för anmälan:
Utställning

Så här använder du blanketten:

 1. Spara ner blanketten på din dator.
 2. Öppna blanketten med Adobe Reader och fyll i så många uppgifter du kan – även de uppgifter som inte obligatoriska att fylla i.
 3. Tänk på att ange hundens rätta namn – dvs. det namn som hunden är registrerad med (inte tilltalsnamnet).
 4. Spara dokumentet med din hunds namn (dvs. det registrerade namnet enligt punkt 3 ovan).
 5. Bifoga blanketten i din anmälan.

 

Betalning
Anmälningsavgiften (se nedan) betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Anmälningsavgifter Utställning 
Valp 6-9 mån, Champion och Veteran 200 kr
Övriga klasser 350 kr

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag (= tre veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.


Ordinarie viltspårprovanmalan4

Anmälan görs på denna anmälningsblankett:
Viltspårprov

Så här använder du blanketten:

 1. Spara ner blanketten på din dator.
 2. Öppna blanketten med Adobe Reader och fyll i så många uppgifter du kan – även de uppgifter som inte obligatoriska att fylla i.
 3. Tänk på att ange hundens rätta namn – dvs. det namn som hunden är registrerad med (inte tilltalsnamnet).
 4. Spara dokumentet med din hunds namn (dvs. det registrerade namnet enligt punkt 3 ovan).
 5. Bifoga blanketten i din anmälan och maila till provsekreterarna.ostra@gmail.com.

Betalning
Anmälningsavgiften (se nedan) betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag (= tre veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.

Rörligt viltspårprov

För information om hur du bokar och anmäler dig till ett rörligt viltspårprov, se länk.


Efteranmälan

Vid vissa prov och utställningar kan efteranmälan vara möjlig. Kontakta alltid provsekreteraren i sådant fall. En tilläggsavgift på 50 kr per prov tas då ut och betalas samtidigt med ordinarie avgift.

Återbud

Vid återbud pga. skada, sjukdom etc. med veterinärintyg kommer en administrativavgift på 100 kr att behållas av klubben. Vid övriga återbud återbetalas ej anmälningsavgiften. Meddela kassören till vilket kontonummer som pengarna ska sättas in på.

När får man anordna särskilda och rörliga prov?

2018

0101-1231

Viltspårprov, rörliga Anlag, Ökl Östra
2018

0101-0415

Särskilda prov – Fält Ukl,Ökl,Ekl Östra
2018

0916-1231

Särskilda prov – Fält Ukl,Ökl,Ekl Östra
2018

0101-0515

Särskilda prov – Eftersöksgrenar Ukl,Ökl,Ekl Östra
2018

0701-1231

Särskilda prov – Eftersöksgrenar Ukl,Ökl,Ekl Östra